درباره ما

دکتر مهشید بحرینی

جراح، متخصص زنان و زایمان و نازایی

کارشناس پزشکی قانونی 

سوابق تحصیلی

تحصیلات 

  • دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران(1360 )
  •  تخصص زنان و زایمان-نازایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران(1367)
  • گذراندن سه دوره در یک ماه (هیستروسکوپی و ناباروری هیپرپلازی) 
  •  دوره یکساله  جهتتکمیل کارشناسی رسمی پزشکی قانونی در زنان زایمان (1396_1394) 
  • دوره آموزشی ژنتیک در مرکز جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1394)
  • دوره سالانه انجمن پزشکی ایران

مقالات و تجربیات کلینیکی

مقالات

به زودی...

ارائه ها

به زودی....

تجربیات کلینیکی

به زودی....
فارسی